Secure.link

Generate secure links to expose tracking practices of websites

What is it?

Secure.link là dịch vụ riêng được vận hành bởi Windscribe, hoạt động theo cách tương tự như dịch vụ rút gọn URL, nơi bạn tạo URL độc nhất dẫn đến bất kỳ trang web nào bạn chọn.

Chúng tôi sẽ quét trang đích xem các beacons quảng cáo và theo dõi của bên thứ 3 có thể ảnh hưởng đến sự riêng tư của người truy cập trang.

Chúng tôi cho "Điểm riêng tư" được đánh giá theo thang (từ A đến F như ở trường học) về tran đích về mức độ xâm lấn với độ theo dõi của nó.

Why should I care?

Since you're on this website because you care about your privacy, you should educate others on why it's important. You can also make money while doing so, since anybody who signs up to Windscribe from one of your links will earn you 50% of what the referred user spends.

Why use Windscribe?

Chặn theo dõi và lướt web thật riêng tư

Governments block content based on your location. Corporations track and sell your personal data. Get Windscribe and take back control of your privacy.

Hãy đưa lịch sử duyệt web vào tay bạn

Protect your browsing history from your network administrator, ISP, or your mom. We don't keep any logs, so your private data stays with you.

Mở khoá nội dung bị chặn theo địa lý

Windscribe masks your IP address. This gives you unrestricted and private access to entertainment, news sites, and blocked content in over 50 different countries

Chặn rò rỉ thông tin cá nhân

Prevent hackers from stealing your data while you use public WIFI and block annoying advertisers from stalking you online.

Vượt hơn hết bảo vệ VPN cơ bản

Bảo vệ sự riêng tư toàn diện, sử dụng máy tính bàn của chúng tôi và trình duyệt combo (đều miễn phí).

Nhận Windsribe Ngay

This is completely FREE