Bắt Đầu Với Windscribe

Windscribe cho Máy Tính Của Bạn

Windows

XP, Vista, 7, 8, 10

Mac

10.8+

Linux

Ubuntu, Debian, Fedora, CentOS

Windscribe cho Trình Duyệt Của Bạn

Windscribe cho Điện Thoại Của Bạn

iOS

iOS 8+

Android

4.2.2+

Blackberry

Đùa Đó Mà

Windscribe for Your TV

Windscribe cho Router Của Bạn

DD-WRT

Hướng Dẫn DD-WRT

Tomato

Tomato Hướng Dẫn

Mua Cấu Hình Sẵn

Làm nó giúp tôi

Tạo Cấu Hình

OpenVPN

Tạo Cấu Hình OpenVPN

IKEv2

Tạo Cấu Hình Ikev2

SOCKS5

Generate SOCKS5 Configs

Bằng Việc Cài Đặt Windscribe, bạn đồng ý EULA

Những khác biệt giữa chương trình miễn phí và cao cấp là gì?

Chọn chương trình phù hợp với bạn