Chính Sách Riêng Tư

Đã Nâng Cấp: August 14th 2018

Vì quyền riêng tư là nguyên nhân khiến bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi phải nghiêm túc và khắt khe về những gì chúng tôi thu thập.

Thu thập dữ liệu

Khi bạn ghé thăm trang web của chúng tôi

Chúng tôi không dùng bất kỳ dịch vụ phân tích hoặc theo dõi nào của bên thứ 3, vì thế hoạt động của bạn trên trang web này sẽ chỉ với chúng tôi (và ISP của bạn). Chúng tôi sử dụng nền tảng phân tích web PiWik mã nguồn mở để đo lường việc sử dụng trang web của chúng tôi, nó được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi. Piwik được dùng để phân tích các thông tin tổng hợp về khách ghé thăm trang web. Khi trình duyệt web của bạn tải một trang trên trang của chúng tôi, một đoạn mã JavaScript nhỏ được thực hiện bên trong trình duyệt của bạn, nó gửi thông tin như đại lý người dùng trình duyệt, ngôn ngữ, độ phân giải màn hình, các trang web liên quan và một tập hợp con địa chỉ IP của bạn (3 octet đầu tiên). Chúng tôi có thể đặt cookie nếu bạn được giới thiệu đến chúng tôi thông qua chương trình liên kết để tặng hoa hồng cho người đã giới thiệu bạn trong trường hợp bạn chọn đăng ký. Người liên kết không thấy bất kỳ thông tin nào.

Khi bạn đăng ký

We only require a username and password when you signup to our service. Email can be provided if you wish to be able to recover your password in case you forget it, as well as receive periodic service updates. We use 3rd party payment processors. When you pay for a premium account, we store the transaction ID of your payment for a period of 30 days for fraud prevention purposes.

Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi lưu trữ tổng lượng băng thông tài khoản đã dùng trong thời gian 1 tháng, nó được thiết lập lại mỗi tháng vào ngày bạn đăng ký. Điều này được dùng để hạn chế dung lượng ở cấp độ miễn phí cũng như ngăn việc lạm dụng. Chúng tôi không lưu trữ lịch sử sử dụng. Chúng tôi cũng lưu trữ dấu thời gian lần hoạt động gần nhất của bạn trên mạng Windscribe để loại bỏ các tài khoản không hoạt động. Chúng tôi không lưu trữ nhật ký kết nối, dấu thời gian IP hoặc các trang bạn ghé thăm (chúng tôi là những người có niềm tin tuyệt đối vào sự riêng tư lịch sử duyệt web của người dùng)

Khi bạn đã kết nối thành công đến máy chủ

For the duration of your connection the following is stored in server's memory: OpenVPN/IKEv2 username, VPN server connected to, time of connection, amount of data transferred during the session. We also store number of parallel connections at any given time to prevent rampant abuse and account sharing. Individual VPN sessions are not stored.

Khi bạn rời khỏi

If for some strange reason you decide not to use our service anymore, the only piece of information that will remain is your username, password and email address (if you provided it). We periodically prune inactive accounts. You can delete your account at any time via our website.

Yêu cầu dữ liệu người dùng

Bởi vì chúng tôi lưu trữ dữ liệu tối thiểu khi khách hàng thực sự sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bất kỳ yêu cầu dữ liệu người dùng nào cũng sẽ không có gái trị. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ nhật ký nào về ai dùng địa chỉ IP nào, thế nên chúng tôi không thể liên kết hoạt động với bất kỳ người dùng nào cả.

View Transparency Report

Thay đổi chính sách

Chúng tôi sẽ làm những gì tốt nhất để tránh bất kỳ thay đổi nào, bao gồm việc đưa công ty đến quyền hạn pháp lý khác. Nếu chính sách buộc phải thay đổi do bởi một biến động lớn như nhện khổng lồ xuất hiện chẳng hạn, làm ảnh hưởng đến tất cả nhân loại và bắt buộc chúng tôi phải để người dùng dưới mối đe doạ sử dụng và chúng tôi không thể tiếp tục cung cấp dịch vụ theo điều khoản như trên nữa, người dùng (với tài khoản email hợp lệ) sẽ được thông báo. Tuy nhiên đó là điều bạn ít phải quan tâm nhất, bạn thấy đấy đó là vì nhện khổng lồ.