Về Windscribe

"Chúng tôi hướng đến phát triển những công cụ dễ sử dụng và thật mạnh mẽ để giúp bất cứ ai bỏ qua sự kiểm duyệt"

Tìm Hiểu Thêm

Internet được tạo ra để mọi người trên trái đất có thể truy cập vào mọi loại thông tin, bất kể họ là ai. Cùng với sự trưởng thành của Internet, nhiều tổ chức đã cố gắng dựng nên hàng rào kiểm duyệt để kiểm soát việc ai có thể xem cái gì, đồng thời tiến hành các hoạt động theo dõi, bao gồm từ việc cố gắng bán các sản phẩm bạn không cần đến việc truy tố những công dân lương thiện với các tội danh không rõ ràng.

Chúng tôi tại Windscribe tin rằng điều đang xảy ra đó là sai trái và có thể sửa chữa. Vì Internet là một sản phẩm của công nghệ, các vấn đề này có thể được giải quyết bằng cách áp dụng các công nghệ khác một cách khôn ngoan.

Chúng tôi hướng đến phát triển những công cụ dễ sử dụng và thật mạnh mẽ để giúp bất cứ ai bỏ qua sự kiểm duyệt, truy cập vào các nội dung bị kiểm duyệt địa lý và hạn chế tối thiểu việc rò rỉ thông tin của bạn đến các nhà quảng cáo, tội phạm và các mạng lưới theo dõi. Hãy giành lại ý nghĩa vốn có của Internet.

How We're Different

Ethics & Philosophy

Cần Giúp Đỡ?

Xem FAQ

Cần Hỗ Trợ

Gửi Vé

Muốn liên lạc?

Don't send support requests here! hello@windscribe.com