Bắt Đầu Với Windscribe

Windscribe cho Máy Tính Của Bạn

Get these apps to use Windscribe on your computer.

Windows

Win 7, 8, 10
Old Version (XP, Vista)

Mac

MacOS 10.11+
Old Version (10.9-10.10)

Linux

Ubuntu, Debian, Fedora, CentOS

Windscribe cho Trình Duyệt Của Bạn

Get these extensions to use Windscribe in your browser.

Google Chrome

Chrome 39+

Firefox

Firefox 57+

Opera

Opera 37+

Windscribe cho Điện Thoại Của Bạn

Get these apps to use Windscribe on your phone.

iOS

iOS 10+

Android

Android 4.2.2+
Direct APK

Blackberry

Đùa Đó Mà

Windscribe for Your TV

Follow these guides to setup Windscribe on your TV.

Windscribe cho Router Của Bạn

Follow these guides to setup Windscribe on your router.

DD-WRT

Hướng Dẫn DD-WRT

Tomato

Tomato Hướng Dẫn

Mua Cấu Hình Sẵn

Làm nó giúp tôi

Tạo Cấu Hình

Config generators allow you to setup Windscribe on any device that supports the following VPN/proxy protocols.

OpenVPN

Tạo Cấu Hình OpenVPN

IKEv2

Tạo Cấu Hình Ikev2

SOCKS5

Generate SOCKS5 Configs

WireGuard

Generate WireGuard Configs

Bằng Việc Cài Đặt Windscribe, bạn đồng ý EULA

Những khác biệt giữa chương trình miễn phí và cao cấp là gì?

Chọn chương trình phù hợp với bạn