Bắt Đầu Với Windscribe

Windscribe cho Máy Tính Của Bạn

Mac

MacOS 10.12+
Legacy Version

Linux

Ubuntu, Debian, Fedora, CentOS

Windscribe cho Trình Duyệt Của Bạn

Google Chrome

Chrome 39+

Firefox

Firefox 57+

Opera

Opera 37+

Windscribe cho Điện Thoại Của Bạn

iOS

iOS 10+

Android

Android 5.0+
Direct APK

Blackberry

Đùa Đó Mà

Windscribe for Your TV

Windscribe cho Router Của Bạn

DD-WRT

Hướng Dẫn DD-WRT

Tomato

Tomato Hướng Dẫn

Mua Cấu Hình Sẵn

Làm nó giúp tôi

Tạo Cấu Hình

OpenVPN

Tạo Cấu Hình OpenVPN

IKEv2

Tạo Cấu Hình Ikev2

SOCKS5

Generate SOCKS5 Configs

WireGuard

Generate WireGuard® Configs

"WireGuard" is a registered trademark of Jason A. Donenfeld. Open Source Software Attributions.

Những khác biệt giữa chương trình miễn phí và cao cấp là gì?

Chọn chương trình phù hợp với bạn