Chính Sách Riêng Tư

Đã Nâng Cấp: November 1st 2018

Vì quyền riêng tư là nguyên nhân khiến bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi phải nghiêm túc và khắt khe về những gì chúng tôi thu thập.

Thu thập dữ liệu

Khi bạn ghé thăm trang web của chúng tôi

Chúng tôi không dùng bất kỳ dịch vụ phân tích hoặc theo dõi nào của bên thứ 3, vì thế hoạt động của bạn trên trang web này sẽ chỉ với chúng tôi (và ISP của bạn). Chúng tôi sử dụng nền tảng phân tích web PiWik mã nguồn mở để đo lường việc sử dụng trang web của chúng tôi, nó được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi. Piwik được dùng để phân tích các thông tin tổng hợp về khách ghé thăm trang web. Khi trình duyệt web của bạn tải một trang trên trang của chúng tôi, một đoạn mã JavaScript nhỏ được thực hiện bên trong trình duyệt của bạn, nó gửi thông tin như đại lý người dùng trình duyệt, ngôn ngữ, độ phân giải màn hình, các trang web liên quan và một tập hợp con địa chỉ IP của bạn (3 octet đầu tiên). Chúng tôi có thể đặt cookie nếu bạn được giới thiệu đến chúng tôi thông qua chương trình liên kết để tặng hoa hồng cho người đã giới thiệu bạn trong trường hợp bạn chọn đăng ký. Người liên kết không thấy bất kỳ thông tin nào.

Khi bạn đăng ký

We only require a username and password when you signup to our service. Email can be provided if you wish to be able to recover your password in case you forget it, as well as receive periodic service updates. We use 3rd party payment processors. When you pay for a premium account, we store the transaction ID of your payment for a period of 30 days for fraud prevention purposes.

Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi

When you use Windscribe, we keep the following data associated with your account:

  • Total amount of bytes transferred in a 30 day period. Bandwidth reset date is in your "My Account" section.
  • Timestamp of your last activity on the Windscribe network.

This data is used to enforce free tier limitations, prevent abuse and weed out inactive accounts.

The following data is NOT stored:

  • Historical record of VPN sessions
  • Source IP
  • Sites you visited

We are firm believer that one's browsing history should be taken to one's grave.

Khi bạn đã kết nối thành công đến máy chủ

For the duration of your connection the following is stored in server's memory. This data is immediately discarded when you disconnect:

  • OpenVPN/IKEv2 username
  • Time of connection
  • Amount of data transferred

The following data is stored in a central location:

  • Number of parallel connections at any given time to prevent rampant abuse and account sharing.
  • A counter is incremented that stores total number of bytes downloaded/uploaded in a 30 day period.

Anything that is not mentioned above is not stored.

Read More

The following is no longer applicable to Windscribe, as we replaced a bulk of the VPN authentication/bandwidth accounting system with a bespoke one in Q2 2018, which no longer requires us to delete anything after you disconnect, as there is nothing to delete.
Vast majority if not all of VPN providers use FreeRadius for authentication and parallel connection enforcement which MOST providers have. In default mode, the "raw data" looks like this. As you see, it shows the openvpn username, server IP connected to, when the session was started, terminated, and how much data was transferred. The column titled "callingstationid", by default, has the connected user's IP address. When we still used this system, we modified our instance to not supply this information. So to check how many parallel connections a user has, you simply look in this table and check how many records exist for a single username, with no session termination timestamp. After the user's session is terminated, the record stays in the database. Unless the provider physically removes the record via a cleanup script, it will stay there forever. Providers that keep logs, store this data for 30 or more days, and then remove it... allegedly.
Our bespoke system eliminates the need for this session table entirely. This data resides only in server's memory while you're connected, and is immediately discarded by the VPN server when you disconnect. Since it doesn't get logged into a permanent database, there is nothing to delete.

Khi bạn rời khỏi

If for some strange reason you decide not to use our service anymore, the only piece of information that will remain is your username, password and email address (if you provided it). We periodically prune inactive accounts. You can delete your account at any time in the "My Account" section.

Yêu cầu dữ liệu người dùng

Since we store the bare minimum for a customer to actually use our service, any request for user data would yield nothing of value. As we do not store any historical logs on who used which IP address, and since IPs are shared by dozens/hundreds of people at any given moment, so we cannot tie any activity to a specific account.

View Transparency Report

Thay đổi chính sách

Chúng tôi sẽ làm những gì tốt nhất để tránh bất kỳ thay đổi nào, bao gồm việc đưa công ty đến quyền hạn pháp lý khác. Nếu chính sách buộc phải thay đổi do bởi một biến động lớn như nhện khổng lồ xuất hiện chẳng hạn, làm ảnh hưởng đến tất cả nhân loại và bắt buộc chúng tôi phải để người dùng dưới mối đe doạ sử dụng và chúng tôi không thể tiếp tục cung cấp dịch vụ theo điều khoản như trên nữa, người dùng (với tài khoản email hợp lệ) sẽ được thông báo. Tuy nhiên đó là điều bạn ít phải quan tâm nhất, bạn thấy đấy đó là vì nhện khổng lồ.