Tại sao chọn Windscribe?

Phát trực tiép, tải về và lướt web ẩn danh.

Khởi đầu thật đơn giản

Thêm tiện ích trình duyệt của chúng tôi, bật lên và bạn sẽ được bảo vệ online.

Tạo nên để bảo vệ quyền riêng tư

Nếu những thứ như "rò rỉ DNS" khiến bạn bực tức thì FAQ này sẽ giải thích các sản phẩm của chúng tôi bảo vệ sự riêng tư tốt hơn rất nhiều đối thủ cạnh tranh VPN.

Xem FAQ

Chúng tôi xoá MỌI THỨ

Sự riêng tư của bạn là quyền của bạn. Chúng tôi không theo dõi bạn. Chúng tôi không giữ nhật ký. Chúng tôi xoá mọi thứ trong 3 phút sau khi bạn đóng phiên.

Đọc chính sách riêng tư của chúng tôi

Ai theo dõi bạn ngay lúc này?

Ever wonder how much tracking a website has? Use our SecureLink tool to expose (and remove) tracking. Plus, send the link to a friend and if they give Windscribe a try, you'll earn some cash.

Xem ai theo dõi bạn

Bảo vệ nhận dạng của bạn, tải về Windscribe ngay!

Tải về Windscribe