Asus Router Hướng Dẫn Cài Đặt

Muốn cài Windscribe trên Asus router của bạn sao? Dễ thôi

Bước 1

Lấy file Cấu Hình OpenVPN và các xác thực (yêu cầu tài khoản pro).

Bước 2

Đăng nhập vào router của bạn và nhấn vào thẻ "VPN"

Bước 3

Ở trên cùng, chọn thẻ "Máy khách VPN"

Bước 4

Nhấn nút "Thêm hồ sơ" và chọn thẻ "OpenVPN"

Điền vào các mục như sau:

Mô Tả: Tên hồ sơ

Tên truy cập: Tên truy cập từ Bước 1. Nó sẽ khác với tên tài khoản Windscribe của bạn

Mật Khẩu: Mật khẩu từ Bước 1. Nó sẽ khác với mật khẩu Windscribe của bạn

Nhập file .ovpn: Chọn file bạn tải về từ Bước 1

Chọn "Đăng Tải" và rồi "Ok"

Bước 5

Màn hình của bạn sẽ trông như thế này

Bước 6

Vào thẻ "WAN", và chọn NO cho "Connect to DNS server automatically"

Điền mục 2 như sau::

Máy chủ DNS 1 208.67.222.222

Máy chủ DNS 1 208.67.220.220

Nhấn "Áp dụng" ở dưới cùng

Bước 7

Quay lại thẻ "VPN" và nhấn vào thẻ "Máy khách VPN"

Chọn "Kích Hoạt" cạnh hồ sơ bạn vừa tạo

Sau vài giây, màn hình của bạn sẽ giống như thế này. Bạn đã cài đặt xong!

Asus ROG-Rapture-GT-AC5300 VPN Hướng Dẫn | Asus RT-AC66U-B1 VPN Hướng Dẫn | Asus RT-AC750 VPN Hướng Dẫn | Asus RT-AC68P VPN Hướng Dẫn | Asus RT-AC56S VPN Hướng Dẫn | Asus RT-AC56U VPN Hướng Dẫn | Asus RT-AC1900 VPN Hướng Dẫn | Asus RT-AC88U VPN Hướng Dẫn | Asus RT-AC5300 VPN Hướng Dẫn | Asus RT-AC3100 VPN Hướng Dẫn