Công Cụ Tạo Secure.link

Dán liên kết bạn muốn bảo mật bên dưới

Secure.link là gì?

Secure.link là dịch vụ riêng được vận hành bởi Windscribe, hoạt động theo cách tương tự như dịch vụ rút gọn URL, nơi bạn tạo URL độc nhất dẫn đến bất kỳ trang web nào bạn chọn.

Chúng tôi sẽ quét trang đích xem các beacons quảng cáo và theo dõi của bên thứ 3 có thể ảnh hưởng đến sự riêng tư của người truy cập trang.

Chúng tôi cho "Điểm riêng tư" được đánh giá theo thang (từ A đến F như ở trường học) về tran đích về mức độ xâm lấn với độ theo dõi của nó.

Xem ví dụ

Làm thế nào nó bảo vệ tôi hoặc người khác?

Secure.link là một công cụ phòng bị làm sáng tỏ số lượng theo dõi có mặt trên hầu hết các trang web bạn ghé thăm. Nó sẽ bảo vệ sự riêng tư online của bạn nếu bạn chọn bỏ qua các cảnh báo và đến trang đích mà không sử dụng Windscribe.

Tôi có thể hạn chế người xem Secure.link của tôi không?

Vâng có 2 cách. Bạn có thể tạo secure.link không cho phép người dùng đến trang đích mà không cài đặt Windscribe, bắt buộc họ (để tốt cho chính họ) để được riêng tư hơn. Ngoài ra, bạn có thể đặt một mật khẩu trên liên kết của bạn, giúp mã hoá nó, nhờ đó chúng ta không thể truy cập nó dẫn đến đâu. Chỉ những ai có mật khẩu hợp lệ có thể truy cập nó.

Tôi có thể kiếm tiền không?

Yes! Generate a Secure.link via this page, via our Browser Extension, and share it anywhere. When someone signs up to Windscribe and upgrades you will get 50% of what they spent.

Tìm Hiểu Thêm