Bắt Đầu Với Windscribe

Windscribe cho Máy Tính Của Bạn

Mac

MacOS 10.14+
Legacy Version

Linux

Ubuntu, Debian, Fedora, CentOS

Windscribe cho Trình Duyệt Của Bạn

Google Chrome

Chrome 39+

Firefox

Firefox 57+

Windscribe cho Điện Thoại Của Bạn

iOS

iOS 10+

Android

Android 5.0+
Phone APK | TV APK

Blackberry

Đùa Đó Mà

Windscribe for Your TV

Windscribe cho Router Của Bạn

DD-WRT

Hướng Dẫn DD-WRT

Tomato

Tomato Hướng Dẫn

Mua Cấu Hình Sẵn

Làm nó giúp tôi

Tạo Cấu Hình

OpenVPN

Tạo Cấu Hình OpenVPN

IKEv2

Tạo Cấu Hình Ikev2

WireGuard

Generate WireGuard® Configs

"WireGuard" is a registered trademark of Jason A. Donenfeld. Open Source Software Attributions.

Những khác biệt giữa chương trình miễn phí và cao cấp là gì?

Chọn chương trình phù hợp với bạn